Kanjertraining

Wij werken met de ‘Kanjertraining’. De kanjertraining legt de nadruk op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Onze leerkrachten zijn gecertificeerde ‘kanjertrainers. We werken met verhalen, liedjes en werkboeken. Maar natuurlijk stopt de kanjertraining niet bij de les, maar is de hele week belangrijk.

Het kernprincipe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van 4 manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende 4 “gedragstypetjes”: 
1. Konijn (gele pet): Eigenschappen: (te) bang, vermijdend, faalangstig en stil Het konijn denkt negatief over zichzelf en goed over een ander.
 
2. Tijger (witte pet): Eigenschappen: zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag, De tijger denkt positief over zichzelf en de ander.
 
3. Aap (rode pet): Eigenschappen: Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet over de ander.
 
4. Pestvogel (zwarte pet): Eigenschappen: Uitdager, bazig, hork, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet over de ander.

 Tijdens de kanjertraining staan de volgende 5 afspraken centraal:
- we vertrouwen elkaar                       -niemand lacht uit
- we helpen elkaar                              -niemand doet zielig
- niemand speelt de baas