Tussenschoolse opvang

AAN/AFMELDEN
Wij hanteren een aan- en afmeldsysteem. Kinderen die incidenteel overblijven dienen vóór 11.30 uur van de dag van overblijven aangemeld te zijn.
Kinderen met een vast overblijfpatroon die niet komen overblijven dienen vóór 11.30 uur afgemeld te worden.
Dit kunt u doen door een WhatsApp, sms of een voicemailbericht achter te laten op telefoonnummer
06-41819400.
Een kind dat niet is aangemeld valt niet onder de verantwoordelijkheid van het
TSO-team.
Indien een kind niet op tijd wordt afgemeld wordt de betreffende dag doorberekend. Op de overblijfkaart wordt dit vermeld met de datum en NA(niet afgemeld).
Wilt u één van de overblijfkrachten persoonlijk spreken zijn wij van 12.00-13.00 uur te bereiken op bovenstaand telefoonnummer.

WAAR EN HOE?
Er wordt overgebleven in de centrale hal van de onderbouw. Ook maken we gebruik van de lokalen van juf Semira, juf Lonneke en juf Ingrid, dit om toerbeurt van een week. De lokalen worden gebruikt voor groepen 3 en 4. De bovenbouw verblijft in de centrale hal. Groepen 1 en 2 blijven over het eerste kleuterlokaal.

Bij de keuken op beide locaties staat een grote koelkast waarin u ’s morgens bij binnenkomst het bakje en de beker van uw kind kunt zetten, zodat de inhoud lekker koel blijft. Vooral in de zomermaanden is dit een uitkomst.
Wij verzoeken u vriendelijk doch ook dringend om de overblijfspullen van uw kind van naam te voorzien. Veel kinderen hebben dezelfde bakjes en bekers en weten vaak niet welke van hem of haar is. Voor ons is het ook gemakkelijker om de juiste beker bij het juiste bakje te zetten.
Het overblijfteam op de Marshof draait elke dag met 7 overblijfkrachten verdeeld over de locaties van het overblijven. Op vrijdag wordt er met 2 krachten gedraaid vanwege het geringe aantal leerlingen dat dan overblijft. Bij drukke dagen en ziekte kunnen wij beroep doen op een vaste invalkracht.
 
AFSPRAKEN
Bij het overblijven hanteren wij zoveel mogelijk dezelfde afspraken als binnen school. De belangrijkste afspraak bij ons is dat wij minimaal blijven zitten totdat de administratie alle kinderen heeft genoteerd. Dit is meestal tot rond de klok van 12.00 uur. Ieder kind moet voor zijn eigen spullen zorgen wat betreft het opruimen van zijn of haar bakje, beker en tas. De kleuters worden daarbij door ons geholpen, hoewel wij wel zoveel mogelijk stimuleren dit zelf te doen.
 
SPELEN
Bij mooi, droog weer gaan wij naar buiten. De kinderen moeten vaak de hele dag binnen zitten en tijdens het overblijven proberen wij dit een beetje te doorbreken. Mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, dan wordt er binnen gespeeld. Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te vermaken. Helaas kunnen wij niet ieder kind tevreden stellen. Toch is onze ervaring dat een heleboel kinderen zich redelijk goed vermaken. Wij hebben de beschikking over verscheidene spellen en knutselmateriaal  en de computers in de hal. De groepen 1, 2 en 3 spelen bij slecht weer in het speellokaal of, indien mogelijk, in de gymzaal.
 
VERANTWOORDELIJKHEID
Tijdens het overblijven vallen de kinderen onder toezicht van de overblijfkrachten. Vanaf 12.50 uur is er pleinwacht aanwezig en vervalt de verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten. De overblijfkrachten zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die niet zijn overgebleven en te vroeg op het veld of plein zijn. Wel spreken de overblijfkrachten deze kinderen aan op ongepast gedrag.
Kinderen die niet zijn overgebleven zijn vanaf 12.45 uur weer welkom op het schoolplein, dit om de rust en overzicht zo veel mogelijk te bewaren.
 
KOSTEN
Het overblijven kost per keer €1,50. Wij hebben ook kaarten voor 10 keer en voor 5 keer overblijven. Deze kaarten kosten respectievelijk €12,50 en €6,25 en zijn tot een jaar na dagtekening geldig. Eventuele prijsverhogingen worden ruimschoots van tevoren aan u gemeld.
Naast of in de directe omgeving van de koelkasten hangt een grijze afgesloten brievenbus waarin u de envelop of plastic zakje met geld, duidelijk voorzien van voornaam, achternaam en klas, kunt doen.
 
VRAGEN
Samen proberen wij het overblijven op school voor uw kind zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u één van ons altijd tijdens overblijftijden bereiken via  06-41819400.
 
Met vriendelijke groet,
Team TSO.