-   Voor alle groepen gaan ‘s morgens de deuren om 8.20 uur en ‘s middags om 12.50 uur open. Dan is  
    de leerkracht aanwezig in de klas.
-   Van ouders wordt verwacht dat ouders voor half 9 de klas verlaten, zodat de les om half 9 kan starten.
-   Tijdens de ochtendpauze (10.00 – 10.15 uur) is er toezicht op het plein door leerkrachten.
     Voor het buitenspelen hebben wij voor alle groepen eenduidige afspraken gemaakt.
-   Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om over te blijven. De
     overblijf wordt verzorgd door een vaste groep overblijfmoeders. Meer informatie onder het kopje
     ouders.
 
Schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4)

Dag ochtend middag
maandag 8.30-11.45 13.00-15.15
dinsdag 8.30-11.45 13.00-15.15
woensdag 8.30-11.45  
donderdag 8.30-11.45 13.00-15.15
vrijdag 8.30-11.45  
 
Schooltijden bovenbouw (groep 5 t/m 8)
 
Dag ochtend middag
maandag 8.30-11.45 13.00-15.15
dinsdag 8.30-11.45 13.00-15.15
woensdag 8.30-12.30  
donderdag 8.30-11.45 13.00-15.15
vrijdag 8.30-11.45 13.00-15.15