Team

Het team van De Marshof bestaat voor een groot deel uit groepsleerkrachten. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor een groep kinderen. In enkele groepen hebben we twee leerkrachten die een duo baan hebben. In dat geval is er sprake van overleg en overdracht van informatie tussen de leerkrachten.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg.
Op De Marshof werken ook een hoogbegaafdheidsspecialist, een remedial teacher en een didactisch coach.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft de gymnastieklessen vanuit sportservice Zwolle.
De administratief medewerker en de conciërge zijn vaak het eerste aanspreekpunt binnen de school en zorgen voor de administratie en het onderhoud van de school.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de school en onderhoudt contact met andere scholen.

Yvette van Haastrecht, directeur.
Debby van Essen, intern begeleider en leerkracht groep 7/8.
Esther de Koning, leerkracht groep 1-2.
Ingrid Pieksma, leerkracht groep 3.
Ingrid ten Kattelaar, leerkracht groep 3.
Lonneke Bouwhuis, leerkracht groep 4.
Jorne Luten, leerkracht groep 4
Semira Ciceklic, leerkracht groep 5/6.
Helen Wierts, leerkracht groep 6/7 en didactisch coach.
Chanouk Groenendal, leerkracht groep 6/7.
Dimitri Sebek, leerkracht groep 7/8.
Erica Maneschijn, vakleerkracht gymnastiek.
Danielle Ijzereef, hoogbegaafdheidsspecialiast.
Elisabeth van der Steeg, remidial teacher.
Bert Buisman, concierge.
Sonja Bredewold, administratief medewerkster.
Cindy Pot, administratief medewerkster.