Kindcentrum de Marshof

Welkom bij Kindcentrum De Marshof!

Een positief, sportief en veelzijdig Kindcentrum in Zwolle zuid, in de wijk Gerenlanden. We zijn een basisschool mét peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Belangrijke uitgangspunten voor ons kindcentrum:

1.     Er is één visie: Iedereen die in het kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is fundament van het kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen  en buiten schooltijd, in het kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte  ontwikkelen.

2.     Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team.

3.     In het kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd.

4.     Er is een breed aanbod. Het kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.